АМО̀НИЙ

АМО̀НИЙ, мн. няма, м. Хим. Неорганичен радикал NH4, влизащ в състава на амониевите съединения, в които играе ролята на едновалентен метал.

— От лат. amonium.

Списък на думите по буква