АМОНЍТИ

АМОНЍТИ1 обикн. мн. Геол. Вкаменелости на голяма група мекотели от главоногите, появили се през втория период на палеозойската ера и изчезнали в края на мезозоя. В края на кредния период измират господствуващите в средната ера главоноги — амонити и белемнити, многобройните грамадни и разнообразни влечуги, като дават място на съвършено нови типове, които се приближават все повече към днешните. ПН, 1935, кн. 8-9, 122.

АМОНЍТИ

АМОНЍТИ2 мн., ед. (рядко) амонѝт м. Хим. Взривни смеси на амониевата селитра, които се употребяват в мините.

Списък на думите по буква