АМОНИФИКА̀ЦИЯ

АМОНИФИКА̀ЦИЯ ж. Хим. Съвкупност от микробиологични процеси в почвата, при които органично свързаният азот се превръща в амоняк или в амониеви соли. [Аеробните бактерии] участвуват в процеса амонификация, разлагане на сложни азотосъдържащи органични вещества, при което се отделя амоняк. П. Боянов, П, 61.

— От фр. ammonification през рус. аммонификация.

Списък на думите по буква