АМОНЯКА̀ЛЕН

АМОНЯКА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Само в съчет.: Амонякални препарати. Хим. Съединения на амоняка, използвани в медицината.

Списък на думите по буква