АМОРА̀ЛЕН

АМОРА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Неморален, безнравствен. Всичко, каквото беше постигнал, можеше да се извърши от всеки аморален хитрец, ако разполагаше със средствата, които му беше дала Мария. Д. Димов, Т, 316. Той смяташе живота за нещо аморално и обичаше да казва: "Животът и светът са аморални, иначе не би имало нужда от морал." Ем. Станев, ИК I, 352. Аморално поведение. Аморална постъпка.

Списък на думите по буква