АМОРАЛЍЗЪМ

АМОРАЛЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. 1. Филос. Отричане на нравствените норми и оправдаване на безнравствените постъпки, издигане на безнравствеността в принцип на обществено поведение.

2. Разш. Отсъствие на нравственост в поведението на някого; аморалност, безнравственост.

— От фр. amoralisme.

Списък на думите по буква