АМОРА̀ЛНО

АМОРА̀ЛНО. Нареч. от аморален; неморално, безнравствено. Държи се аморално.

Списък на думите по буква