АМОРТИЗА̀ТОР

АМОРТИЗА̀ТОР м. Техн. Приспособление за намаляване силата на ударите при движение на транспортни машини — на автомобил по неравен път, на самолет при кацане и др.

— Лат. amortisator.

Списък на думите по буква