АМОРТИЗАЦИО̀НЕН

АМОРТИЗАЦИО̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни. Спец. Прил. от амортизация. Амортизационен срок. Амортизационен капитал. Амортизационен фонд. Амортизационни разноски. Амортизационно отчисление.

Списък на думите по буква