АМОРТИСЬОР

АМОРТИС|ЬОР м. Техн. Амортизатор. — Колата била готова, приспособили с един случаен шофьор амортисьор от москвич и можело да тръгвате. Д. Цончев, ЛВ, 87. Вентилаторът с електродвигателя трябва да се монтира на специални амортисьори и върху подходящ фундамент. Й. Вучев и др., О, 147.

— Фр. amortisseur.

Списък на думите по буква