А̀МПЕ

А̀МПЕ мн. няма, м. Простонар. Глупав, прост, наивен човек.

Правя се на ампе. Простонар. Давам вид, че не знам, не разбирам нещо. — Да не сте паднали от небето, а? Знаете ли вие какво е станало в България, или не знаете? .. — Знам. — А защо тогава се правите на ампе? Г. Караславов, ОХ IV, 205-206. Оня [чужденец] върти глава: — Но, но! Тоалет, тоалет! Загрявам аз, че иска да ни пробута тоалети и дамско бельо, ама се правим на ампе. Тарас, ТМ, 48.

Списък на думите по буква