АМПЕЛОГРА̀Ф

АМПЕЛОГРА̀Ф м. Агрон. Специалист по ампелография.

Списък на думите по буква