АМПЕЛОГРА̀ФИЯ

АМПЕЛОГРА̀ФИЯ, мн. няма, ж. Агрон. Наука за видовете и сортовете лози. Обща ампелография. Частна ампелография.

— От гр. Dμπελος ’лоза’ + γρά5ω ’пиша’.

Списък на думите по буква