АМПЕЛОЛО̀ГИЯ

АМПЕЛОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Агрон. Наука за лозите; лозарство.

— От гр. Dμπελος ’лоза’ + λόγος ’наука’.

Списък на думите по буква