АМПЕЛОМЀТРИЯ

АМПЕЛОМЀТРИЯ ж. Агрон. Определяне сорта на гроздето по големината на

листата на лозата.

— От гр. Dμπελος ’лоза’ + μέτρον ’измервам’.

Списък на думите по буква