А̀МПЕР

А̀МПЕР м. Физ. Единица мярка, с която се измерва силата на електрическия ток.

— Фр. от собств.

Списък на думите по буква