АМПЕРА̀Ж

АМПЕРА̀Ж м. Физ. Силата на електрическия ток, изразена в ампери.

— Фр. ampérage.

Списък на думите по буква