АМПЕРМЀТЪР

АМПЕРМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑търа, м. Физ. Уред, с който се измерва силата на електрическия ток.

Списък на думите по буква