АМПЕРЧА̀С

АМПЕРЧА̀С, мн. ‑овѐ, след числ. ‑а, м. Физ. Единица мярка за количество електричество, което протича през напречното сечение на проводник за един час при ток един ампер, равна на 3600 кулона.

Списък на думите по буква