АМПЛИТУ̀ДА

АМПЛИТУ̀ДА ж. 1. Физ. Най-голямото отклонение на една периодически изменяща се величина от нейната средна стойност. // Размах, размер на отклонението на едно тяло от някакъв център, от спокойно положение. Той започна да кашля на пресекулки. . По челото му изби пот. Почувства как цялото му тяло се разтреперва с все по-едри амплитуди. Л. Канов, ЧК, 39. Амплитуда на махалото.

2. Прен. Размах, диапазон. Не може да е загадка за нас амплитудата в необичайните сякаш превъплъщения, защото Димитър Методиев е ярък социален, .., граждански поет. Ив. Спасов, БС, 29. От пълно прехласване до пълно отричане — в тази амплитуда се движат мненията на привържениците и отрицателите на хевиметъла. Диал., 1990, бр. 7, 13.

3. Воен. Разстоянието между точката на изстрела и точката на падането на изстреляното тяло.

4. Астрон. Разликата между минималния и максималния блясък на една променлива звезда, изразена в звездни величини.

5. Метеор. Разликата между най-голямата и най-малката стойност на даден метеорологически елемент за определен интервал от време.

— От лат. amplitudo ’големина, обширност’.

Списък на думите по буква