АМПЛИТУ̀ДЕН

АМПЛИТУ̀ДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни. Физ. Прил. от амплитуда. Амплитудна модулация. Амплитудни вектори. Амплитудна стойност.

Списък на думите по буква