АМПУ̀ЛА

АМПУ̀ЛА ж. 1. Апт. Херметически запоено островърхо стъкълце с лекарство за инжекции. Ампули с витамин С. Ампула с кардиазол.

2. Анат. Мехуровидно разширение на тръбообразен орган в организма.

— Лат. ampulla ’малък стъклен съд, шишенце’.

Списък на думите по буква