АМПУ̀ЛКА

АМПУ̀ЛКА ж. Умал. от ампула.

Списък на думите по буква