АМПУТА̀ЦИЯ

АМПУТА̀ЦИЯ ж. Цялостно или частично хирургическо отстраняване на болна част от тяло, предимно крак или ръка.

— От лат. amputatio ’отрязване’.

Списък на думите по буква