АМУ̀ДЖОВЕЦ

АМУ̀ДЖОВЕЦ, мн. ‑вци, м. Диал. Приятел. Хитра лисица беше [Ибрахим].Съберат ли се сред пазара няколко амуджовци на разговор или няколко селяни българи, токо видеш отневидело изпъкнал пред тях и биля почул нещо от техния разговор. Ил. Блъсков, СК, 11.

Списък на думите по буква