АМФИ

АМФИ-. Първа съставна част на сложни думи със значение: 1. Двустранност, двоякост, напр.: амфибия.

2. Околовръст, в обкръжение, в полукръг, напр.: амфитеатър.

— Гр. Bμ5ί ’от две страни, наоколо, около’.

Списък на думите по буква