АМФИБИОЛО̀ГИЯ

АМФИБИОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Зоол. Наука за земноводните животни.

— От гр. Bμ5ίβιος ’земноводен’ + λόγος 'наука'.

Списък на думите по буква