АМФЍБИЯ

АМФЍБИЯ ж. 1. Зоол. Земноводно животно, чиито личинки дишат с хриле, а възрастните животни с дробове (напр. жабата, дъждовникът и др.).

2. Бот. Земноводно растение, което вирее във вода, но може да вирее и на суша.

3. Спец. Самоходна машина, която е пригодена да се движи по суша и по вода или по въздух. Автомобил-амфибия. Самолет-амфибия. Танк-амфибия. Велосипед-амфибия.

— От гр. Bμ5ί ’на две страни’ + βίος ’живот’.

Списък на думите по буква