АМФИБО̀Л

АМФИБО̀Л м. Минер. Различно обагрен, най-често черен, кафяв или тъмнозелен силикатен минерал с призматични до игловидни форми, разпространен главно в магматични и метаморфни скали.

— От гр. Bμ5ίβολος’двусмислен’.

Списък на думите по буква