АМФИБО̀ЛЕН

АМФИБО̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Минер. Който е от амфибол, който съдържа амфибол. Амфиболни кристали. Амфиболен сиенит.

Списък на думите по буква