АМФИБО̀ЛИЯ

АМФИБО̀ЛИЯ ж. Литер. Двусмисленост, която произлиза или от влагането на различен смисъл в едни и същи думи, или от подреждането на думите в изречението, напр.: Неговата коса е остра. Да се обеси не да се помилва.

— Гр. άμ5ιβολία 'двусмислица'.

Списък на думите по буква