АМФИБРА̀Х

АМФИБРА̀Х м. Остар. Литер. Амфибрахий.

Списък на думите по буква