АМФИБРА̀ХИЙ

АМФИБРА̀ХИЙ, ‑ият, ‑ия, мн. ‑ии, м. Литер. Трисрична ритмическа стъпка в си‑
лаботоническото стихосложение с ударение на средна сричка / (( /, напр.: Изгна̀ници клѐти, отло̀мка нищо̀жна, / от вѝнаги хра̀бър наро̀д мъченѝк. П. К. Яворов, Съч. I, 58.

— От гр. Bμ5ίβραχυς ’кратък от двете страни’.

Списък на думите по буква