АМФИКТИО̀НИЯ

АМФИКТИО̀НИЯ ж. Истор. Религиозно-политически съюз в древна Гърция за защита на Делфи. Известни са в историята на древна Гърция повече от 70 случаи на разрешени конфликти по мирен начин,.. : конфликтът между месенци и спартанци (ок. 740 г. пр. Хр.), разрешен чрез арбитраж при посредничеството на Аргоската амфиктиония. Р, 1927, бр.242, 3.

— От гр. Άμ5ικτύονες ’държави — членки на религиозно-политически съюз със седалище в Делфи’.

Списък на думите по буква