АМФИТРИО̀Н

АМФИТРИО̀Н м. Остар. Книж. Домакин. И тъй, един ден ний обядвахме в една малка селска къща... Наший амфитрион не бе пощадил шампането. Ч (превод), 1875, кн.2, 89. Там ни посрещна младият радомирски учител г. В., нашият амфитрион. Ив. Вазов, Съч. XVII, 145.

— От гр. собств.

Списък на думите по буква