АМФОТЀРЕН

АМФОТЀРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Хим. Който в зависимост от условията действа и като киселина, и като основа. Алуминият, като амфотерен метал, се атакува от алкалиите. ПН, 1935, кн. 5-6, 93. Амфотерен метален окис. Амфотерни свойства.

— От гр. Bμ5ότερος ’двояк, двустранен’.

Списък на думите по буква