АМФОТЀРНОСТ

АМФОТЀРНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Хим. Качество на амфотерен.

Списък на думите по буква