АНАБИО̀ЗА

АНАБИО̀ЗА ж. Биол. Състояние на организма, при което, поради неблагоприятно изменение на външните условия, жизнените процеси са сведени до минимум и липсват видими прояви на живот.

— От гр. Bναβίωσις ’съживяване’.

Списък на думите по буква