АНАБО̀ЛЕН

АНАБО̀ЛЕН -лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Биол. Мед. Който стимулира тъканния растеж чрез ускоряване на белтъчния синтез. Мъжките им [на спортистките] фигури не се дължат само на упорити тренировки, а и на анаболните стероиди. ДТ, 1998, бр. 9, 28. Ние искрено се радваме, че можем да предложим безвредната алтернатива .. на анаболните препарати. Леч., 1999, бр. 22, 5.

— От гр. Bναβολή ’издигане’.

Списък на думите по буква