АНАБОЛЍЗЪМ

АНАБОЛЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. Биол. Съвкупност от присъщи на живия организъм биохимични процеси, при които се усвояват приетите в организма вещества от околната среда за образуване и обновяване на клетките и тъканите; асимилация. Противоп. катаболизъм, дисимилация.

— От гр. Bναβολή ’издигане’ през лат. anabolismus.

Списък на думите по буква