АНАГРА̀Ф

АНАГРА̀Ф м. Печат. Уред за писане наопаки.

Списък на думите по буква