АНАЕРО̀БЕН

АНАЕРО̀БЕН, ‑бна, ‑бно, мн. ‑бни. Биол. Прил. от анаероби. Отделеният при фотосинтезата кислород бил използуван за аеробното разграждане на веществата, съпроводено с освобождаване на по-големи количества енергия в сравнение с анаеробното. П. Ангелов и др., Биол. IХ кл, 33. Анаеробни бактерии. Анаеробно дишане. Анаеробни условия.

Списък на думите по буква