АНАКРЕО̀Н

АНАКРЕО̀Н м. Книж. Човек, който обича волния, весел, изпълнен със забавления и наслади живот.

— Гр. от собств.

Списък на думите по буква