АНАКРУ̀ЗА

АНАКРУ̀ЗА ж. Литер. 1. Излишна сричка в стихотворна стъпка.

2. Начална неударена сричка в един стих.

— От гр. Bνάκρουσις ’отстъпление’.

Списък на думите по буква