АНА̀ЛИЗ

АНА̀ЛИЗ м. 1. Филос. Метод на проучване, при който обектът се разчленява мислено на съставните му части. Противоп. синтез. Проучване на явленията по пътя на анализа. След анализа се прави синтез, обобщение на резултатите от наблюдението.

2. Разглеждане на отделни страни и свойства на предмети, явления, събития и под.; разбор. — Аз обичам психологическия анализ и бих могъл да обясня приемливо всички заплетени ситуации в живота ви. Д. Димов, ЖСМ, 43. Той [Загорчинов] се запознава с огромната литература върху боянската живопис, но прави самостоятелен анализ, за да подири твореца,.. , който е създал безсмъртното дело. Е. Каранфилов, Б III, 237. Голямата трудност при идейно-естетическия анализ на художествената литература, при нейната интерпретация, се поражда от познатата истина, че "изобразеното" в изкуството не е едно и също с "изразеното". ЛФ, 1977, бр. 1, 2. Що се отнася до отрицателните явления, то в тяхната критика липсва анализ. В. Йосифов, Избр. тв I, 64. Анализ на общественото развитие. Анализ на жизнените явления. Анализ на историческите факти.

3. Хим. Биохим. Поредица от разлагащи процедури, които имат за цел установяването на качествения или количествения (или и двата заедно) състав на веществата. Минераложкият анализ на льоса показва, че в него преобладават кварцовите частички (60–70%). П. Делирадев, БГХ, 63. Лабораторните анализи потвърждават, че още в праисторическата епоха по нашите земи са били отглеждани еднозърнест и двузърнест лимец, пшеница. Л. Петров и др., БНК, 14. Комисарят бил откаран на преглед при един от големите специалисти в столицата. Кръвни картини, анализи, проби, кардиограми — всичко това се трупа бързо и постепенно. Др. Асенов, ТКНП, 110-111. Количествен анализ. Качествен анализ. Химичен анализ. Анализ на почвата. Анализ на кръвта.

4. Езикозн. Разглеждане на текст откъм граматична страна; разбор. Синтактичен анализ. Морфологичен анализ.

Звуков анализ. Физ. Определяне на трептенията, от които е съставен един звук. Математически анализ. Мат. Диференциално и интегрално смятане. Спектрален анализ. Физ. Изследване състава на светлинните тела според техния спектър. Изучаването състава на кометата става с помощта на спектралния анализ. ПН, 1934, кн. 2, 23.

— От гр. Bνάλυσις ’разчленяване, разлагане’.

Списък на думите по буква