АНА̀ЛИЗА

АНА̀ЛИЗА ж. Остар. Анализ. От майка си,.. , аз съм наследил моята способност към анализа и спокойно преценяване на фактите. Б. Шивачев, Съч. I, 107. Според сухата качествена анализа, която е правил проф. Златарски, тукашният турмалин съдържа, освен алуминен силикат с борна киселина, още и железен протоксит, магнезия, натрий, слаба доза от литий. П. Делирадев, В, 60. Когато химичното разлагане служи като метод за установяване състава на телата, то носи името химична анализа. Хим. VII кл, 36. Мострите са мои, аз съм отделял по две шепи за мостра, а по една съм сипвал за анализа. П. Спасов, ХлХ, 80. После ходихме пак да подаваме заявление за изключително право на дирене нафт и пак, разбира се, вносен лист, такси за скица и тем подобни. . Трети път ходихме в София за анализа и се уверихме, че то било скъпо нещо. Чудомир, Избр. пр, 256. Тия [първите исторически трудове на Дринов] трудове,.. ; с анализата на историческите паметници и съвременните факти,.. , — те добиват голямо значение за изяснение на българското минало и за насърчение на борците за духовна и политическа еманципация. М. Арнаудов, БКД, 66-67.

Списък на думите по буква