АНАЛИЗА̀ТОР

АНАЛИЗА̀ТОР м. 1. Спец. Общо название на различни уреди за извършване на анализ на вещества, явления и пр. Анализатор за изследване съдържанието на кислородна вода. Анализатор на хлора и сероводорода.

2. Биол. Сложна анатомо-физиологична система у човека и животните, която е специализирана да възприема определен вид дразнене и да осигурява съответна защитна реакция на целия организъм към този вид дразнене. Павлов установи, че мозъчната кора има способност чрез анализаторите — сетивата и техните центрове, да диференцира и отразява вярно външните дразнения. РД, 1950, бр.244, 2. Всеки анализатор се състои от три части: сетивен орган, центростремителни нерви и съответни мозъчни участъци. Псих. Х кл, 32. Двигателният анализатор е този нервен апарат, чрез който ние усещаме собствените си движения. НТМ, 1962, кн. 4, 13. Ски-спортът развива двигателния апарат и зрителния анализатор. ПЗ, 1981, кн. 31.

3. Лице, което се занимава с извършване, осъществяване на анализ (във 2 и 3 знач.). Сега пак започнаха да разбират [селяните] от хектолитрово тегло, да внимават добре при тегленето, да се взират в пръстите на анализаторите и да не позволяват да се пускат пръст, камъчета и сламки в мострите. П. Спасов, ХлХ, 74. Според анализатори на банката, дори и таксите да се намалят, те ще продължат да пречат на развитието на пазара. 24 часа, 1999, бр. 95, 7. Стоян Загорчинов тук се е превърнал повече в анализатор на живописта, отколкото в белетрист, който се стреми да види какви са извивките на тази необикновена любов в душата на майстора. Е. Карамфилов, Б III, 238. Анализатор на качеството на брашното.

4. Обикн. със съгл. или несъгл. опред. Човек, склонен към анализ, който умее да анализира всичко, което го окръжава, чужди и свои преживявания и постъпки; аналитик. Борис Шивачев е известен у нас още и със своя роман "Изобретателят", с който той затвърди името си на тънък анализатор на човешката душа. Н. Йовчев, БШ, 5. Докато Морис Декобра е човекът на декорите и външните ефекти, то Бласко Ибанес,.. , си остава голям художник и анализатор на човешката душа. Б. Шивачев, Съч. I, 127-128.

Списък на думите по буква