АНАЛИЗЍРАМ

АНАЛИЗЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. 1. Изследвам по пътя на разлагане, разчленяване на цялото на неговите съставни части; правя анализ, разбор. Тази редколегия, .., е обсъждала всеки предстоящ брой и анализирала всеки излязъл брой. Така вестникът отговарял на всички актуални въпроси, случки и събития, планово, организирано. Г. Караславов, Избр. съч. IV, 118. Особено майсторство проявява критикът, когато анализира постъпките на героите в светлината на авторовите обяснения и описания. Ив. Богданов, СП, 157. Той често спираше,.. , анализираше близките и по-далечните събития и извличаше от тях необходимите поуки. Сл. Трънски, Н, 107. По професия той бе лекар и в това дъждовно пролетно утро анализираше живота си със същата суровост, с която някога поставяше диагнози в парижката болница "Сен Лазер". Д. Димов, ОД, 82.

2. Спец. Определям състава и свойствата на някакво вещество, като го разлагам на съставните му части. Анализирам проби от различни храни. Анализирам вино. Анализирам почва. анализирам се страд. Аптекарят взе стъклото в ръка, също го помириса и вдигна рамена .. — Така не може да се

познае, господине... Трябва да се анализира... М. Грубешлиева, ПП, 87.

Списък на думите по буква