АНАЛИЗУ̀ВАМ

АНАЛИЗУ̀ВАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Остар. Анализирам. Г-н Ст. Л. Костов е талантлив драматически писател, с наблюдателност и вродена способност да анализува обществените прояви на нашия живот и да ги превъплотява в художествена форма. К, 1926, бр.95, 2. анализувам се страд.

Списък на думите по буква