АНАЛИЗУ̀ВАНЕ

АНАЛИЗУ̀ВАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от анализувам и от анализувам се; анализиране.

Списък на думите по буква